Strategie úspor v průmyslu a energetická politika

  • politika a legislativa v oblasti energetiky a životního prostředí
  • národní programy úspor a využití obnovitelných zdrojů energie
  • poradenství při liberalizaci trhu s energií