Reprezentativní reference

 • Krajský úřad Plzeňského kraje
  - Zpracování energetického auditu pro příspěvkové organizace kraje.
  - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro příspěvkové organizace kraje.
 • Holzindustrie Chanovice s.r.o.
  - Zpracování energetického auditu.
 • Magistrát Hlavního města Prahy, Odbor sociální péče a zdravotnictví
  - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro příspěvkové organizace.
 • Domažlická nemocnice, a.s.
  - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
 • Město Bezdružice
  - Zpracování energetického auditu.
  - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
  - Technický dozor investora.
 • Město Čáslav
  - Zpracování energetického auditu.
  - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
  - Požární zpráva.
  - Rozptylová studie.
 • Obec Obrnice
  - Zpracování energetického auditu.
 • Sarus a.s.
  - Zpracování energetického auditu.
 • Carthamus, a.s., Praha
  - Zpracování energetického auditu.
 • Denní a týdenní stacionář Duha, Písek
  - Zpracování energetického auditu.
 • Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor
  - Zpracování energetického auditu.
 • Lovochemie, a.s.
  - Zpracování energetického auditu.
 • MILETA a.s.
  - Zpracování energetického auditu
  - Poradenství při přípravě a realizaci projektu
 • Stora Enso Wood Planá s.r.o.
  - Zpracování energetického auditu
  - Poradenství při přípravě a realizaci projektu
 • Energetika Chropyně, a.s.
  - Zpracování energetického auditu
 • CS CABOT, spol. s r.o.
  - Zpracování energetického auditu
 • CENTROPROJEKT a.s.
  - Hodnocení energetické účinnosti
 • M-KOVO s.r.o.
  - Zpracování energetického auditu
 • Krajský úřad Plzeňského kraje
  - Aktualizace energetického auditu pro příspěvkové organizace kraje (cca 30 organizací)
 • Holzindustrie Chanovice s.r.o.
  - Lokální distribuční soustava
  - TDI