Národní programy Ministerstva průmyslu a obchodu

Národním program v oblasti energetiky je program EFEKT - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Program je vyhlašován na jednoleté dotační období.

Program EFEKT podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměřením na co nejvyšší efektivitu vynaložených prostředků státního rozpočtu k rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na jejich vývoj, výzkum, pilotní projekty, mezinárodní projekty a na poradenství, osvětu a propagaci.

Oblast podpory Aktivita Typ žadatele
Výroba energie z OZE Kogenerační jednotky na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů Podnikatelé, obce, MČ
Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie Podnikatelé, obce, MČ
Malé vodní elektrárny Podnikatelé
Úspory energie Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Obce, MČ
Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech a teplárenství Podnikatelé
Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově Kraje,obce, MČ, podnikatelé, soc. a zdrav.zař.
Energetické poradenství Energetická konzultační a informační střediska Podnikatelé, obce, MČ, zájmová sdružení
Propagace, vzdělávání Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky Podnikatelé, obce, MČ, zájmová sdružení
Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie Podnikatelé, obce, MČ, zájmová sdružení
Mezinárodní spolupráce Účast v mezinárodních projektech Podnikatelé, školy, výzkumné instituce
Specifické a pilotní projekty Projekty v oblasti úspor energie a OZE Dle výzvy
Projekty vzdělávání a studie Dle výzvy
Projekty v oblasti propagace úspor energie Dle výzvy

Více informací na http://www.mpo-efekt.cz/cz