Hlavní aktivity GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o.

Zajištění finančních zdrojů a projektového financování

 • finanční zdroje a koncepce jejich využití pro energeticky úsporné projekty
 • příprava projektů pro financování s využitím dotačních finančních zdrojů
 • dluhové financování, získávání kapitálu
 • odborná akviziční činnost, treasury services

Zpracovani a realizace energetickych koncepci

 • územní energetické koncepce, energetické audity a studie proveditelnosti
 • posouzení vlivu energetické koncepce na životní prostředí
 • energetické audity v  průmyslové sféře
 • podnikatelské plány pro úspory energie a zásobování energií

Strategie úspor v průmyslu a energetická politika

 • energetické audity
 • příprava a zpracování podnikatelských záměrů
 • studie proveditelnosti pro energetické projekty
 • zavádění energetického managementu
 • analýza trhu s energií a vypracování možných strategií
 • riziková analýza energetických investic
 • poradenství při obchodování s energií
 • příprava smluv s dodavateli energií a paliv
 • výběrová řízení na dodavatele energií
 • změna klimatu a životní prostředí
 • národní  programy snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek
 • nástroje ke snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek
 • emisní obchodování a environmentální daně
 • strategie úspor & energetická politika
 • politika a legislativa v oblasti energetiky a životního prostředí
 • národní programy úspor a využití obnovitelných zdrojů energie
 • poradenství při liberalizaci trhu s energií

Využití obnovitelných zdrojů energie

 • optimální technický návrh obnovitelných zdrojů
 • ekonomická analýza využití obnovitelných zdrojů energie
 • využití (konkurenceschopnost) obnovitelných zdrojů na liberalizovaném trhu

Příprava a realizace projektu

 • zadávací dokumentace pro výběrová řízení na generálního dodavatele stavby
 • výběrová řízení na generálního dodavatele stavby
 • vedení realizace staveb
 • technický dozor investora